ANDRE & KIM | Elopement wedding | Pullman Da Nang | Vietnam wedding photographer

Elopement wedding in Pullman Danang Resort, Vietnam
February 2017.

Đám cưới hai người đơn giản lắm. Giữa buổi Andre hỏi mình sao mình căng thẳng vậy, mình nói là mình không có ổn lắm… Bấy giờ ông ấy bắt đầu chia sẻ cuộc đời của ông, ông đã một lần lỡ chuyện gia đình vì thiếu sự quan tâm xây dựng hôn nhân trước đó …Andre khuyên mình hãy gìn giữ hạnh phúc gia đình. Tạ ơn Chúa Jesus vì trước đó mình có cầu nguyện xin Chúa nâng đỡ mình trong buổi chụp… khi mình nói thật với Andre thì ông ấy không có lo lắng mà lại mở lòng ra tâm sự nên sự căng thẳng của mình cũng được Chúa cất đi mất hết, và từ đó mình không phải “gồng” để chụp hihi. Ước mong sao các cặp mà mình chụp cưới luôn được Chúa chúc phúc để khỏi vấp ngã, vì từ buổi đầu tạo dựng thế giới, Ngài đã ban phước cho hôn nhân thánh khiết giữa một người nam và một người nữ đến đời đời…Hãy từ bỏ sự tà dâm từ trong suy nghĩ của bạn, đừng phạm tội với thế giới thần dữ tối tăm trong cả giấc mơ. Chúa Giêsu yêu các bạn, ngày trở lại của Ngài đã gần sát rồi!

vietnam_wedding_photographer_pull_man_elopement_lita_photography_kim_andre_01

vietnam_wedding_photographer_pull_man_elopement_lita_photography_kim_andre_02

vietnam_wedding_photographer_pull_man_elopement_lita_photography_kim_andre_03

vietnam_wedding_photographer_pull_man_elopement_lita_photography_kim_andre_04

vietnam_wedding_photographer_pull_man_elopement_lita_photography_kim_andre_05

vietnam_wedding_photographer_pull_man_elopement_lita_photography_kim_andre_06

vietnam_wedding_photographer_pull_man_elopement_lita_photography_kim_andre_07

vietnam_wedding_photographer_pull_man_elopement_lita_photography_kim_andre_08

vietnam_wedding_photographer_pull_man_elopement_lita_photography_kim_andre_09

vietnam_wedding_photographer_pull_man_elopement_lita_photography_kim_andre_10

vietnam_wedding_photographer_pull_man_elopement_lita_photography_kim_andre_11

vietnam_wedding_photographer_pull_man_elopement_lita_photography_kim_andre_12

vietnam_wedding_photographer_pull_man_elopement_lita_photography_kim_andre_13

vietnam_wedding_photographer_pull_man_elopement_lita_photography_kim_andre_14

vietnam_wedding_photographer_pull_man_elopement_lita_photography_kim_andre_15

vietnam_wedding_photographer_pull_man_elopement_lita_photography_kim_andre_16

vietnam_wedding_photographer_pull_man_elopement_lita_photography_kim_andre_17

vietnam_wedding_photographer_pull_man_elopement_lita_photography_kim_andre_18

vietnam_wedding_photographer_pull_man_elopement_lita_photography_kim_andre_19

vietnam_wedding_photographer_pull_man_elopement_lita_photography_kim_andre_20

vietnam_wedding_photographer_pull_man_elopement_lita_photography_kim_andre_21

vietnam_wedding_photographer_pull_man_elopement_lita_photography_kim_andre_22

vietnam_wedding_photographer_pull_man_elopement_lita_photography_kim_andre_23

vietnam_wedding_photographer_pull_man_elopement_lita_photography_kim_andre_24

vietnam_wedding_photographer_pull_man_elopement_lita_photography_kim_andre_25

vietnam_wedding_photographer_pull_man_elopement_lita_photography_kim_andre_26

vietnam_wedding_photographer_pull_man_elopement_lita_photography_kim_andre_27

vietnam_wedding_photographer_pull_man_elopement_lita_photography_kim_andre_28

vietnam_wedding_photographer_pull_man_elopement_lita_photography_kim_andre_29

vietnam_wedding_photographer_pull_man_elopement_lita_photography_kim_andre_30

vietnam_wedding_photographer_pull_man_elopement_lita_photography_kim_andre_31

Move Up

Copyrights 2013 © LITA Photography