事实上产后丰胸是有用的,不过产后丰胸是一个循序渐进的过程丰胸产品,急不得也快不了,所以想要进行产后丰胸的妈妈们一定要有耐心丰胸方法,认真对待,一定会获得满意的成果。根据权威机构专家的建议丰胸效果,科学、健康的产后丰胸应该分为三个不同的阶段,每个阶段都有各自的侧重点丰胸产品粉嫩公主
SON & LINH | VIETNAM PRE WEDDING SESSION

SON & LINH | VIETNAM PRE WEDDING SESSION

Vietnam engagement
September 2017.

Nơi tụi mình đến, đó là một resort nhỏ nằm giữa mênh mông là dừa mà chưa đứa nào biết trước đó. Thiên Chúa thương tụi mình nhiều lắm, Ngài khiến cho Sơn chọn đúng nơi này, Ngài ban cho ánh sáng rất đẹp, Ngài tạo dựng từng chiếc lá, từng bụi dừa nước và chọn cho tụi mình một góc những cái chòi lá gần nhau rất phù hợp để ở cùng một tối, cùng nói về tình yêu của Chúa, ngẫm nghĩ về trái đất trong thời kỳ 1000 năm bình an được Chúa Giêsu trở lại để xây dựng nó. Suốt đêm đó mình cứ nằm nghe mưa rơi lộp độp trên con nước, rồi nghe tiếng cá đớp móng, lành lạnh ngủ ngon, rồi mình nhớ đến con sông hiền hoà được mô tả trong Kinh Thánh của Chúa, ở thời đại 1000 năm bình an mà Chúa Giêsu sắp đến trở lại, Ngài sẽ xây dựng thời kỳ muôn vật chung sống bình an. Mình đi lễ nhà thờ từ nhỏ mà mãi đến khi chịu đọc Kinh Thánh, các đoạn sách Khải Huyền và tiên tri thì mới biết có những điều này. Bạn làm vậy nè, đầu tiên là nhân danh Chúa Giêsu rồi cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng xong mở Kinh Thánh, sách tiên tri Êxêchiên chương 47 là biết nha:

Con Sông Từ Đền Thờ
Người ấy đem tôi trở lại lối vào đền thờ; kìa, có nước tuôn ra từ dưới thềm cửa đền thờ và chảy về phía đông vì mặt tiền đền thờ hướng về phía đông. Nước từ bên dưới phía nam của đền thờ chảy xuống phía nam bàn thờ. Người ấy đem tôi ra ngoài bằng cổng phía bắc, dẫn tôi đi vòng phía ngoài đến cổng ngoài, là cổng hướng về phía đông, và kìa, nước chảy ra từ phía nam.
Người ấy đi về hướng đông, tay cầm thước đo và đo một ngàn thước; người dẫn tôi đi qua nước, nước cao đến mắt cá chân. Người ấy đo một ngàn thước rồi dẫn tôi đi qua nước, nước cao đến đầu gối; người lại đo một ngàn thước và dẫn tôi đi qua nước, nước cao đến thắt lưng. Người ấy lại đo một ngàn thước nữa, bấy giờ là một con sông, tôi không thể đi qua được vì nước sông dâng cao; nước sông sâu phải bơi, không thể đi qua được. Người ấy nói với tôi: “Hỡi con người, ngươi có thấy không?”
Người dẫn tôi trở lại bờ sông. Khi tôi trở lại, kìa, ở hai bên bờ sông có rất nhiều cây cối. Người ấy bảo tôi: “Nước này chảy về vùng phía đông, xuống miền A-ra-ba, đổ vào biển; khi đổ vào biển, nước biển sẽ trở nên lành. Sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật bò sát ở đó sẽ sống. Sẽ có rất nhiều cá khi nước này chảy đến đó và nước sẽ trở nên lành; sông này chảy đến đâu thì mọi vật ở đó đều sống. Ngư phủ sẽ đứng trên bờ, từ Ên Ghê-đi cho đến Ên Ê-la-im, sẽ có những chỗ để giăng lưới; cá rất nhiều và đủ loại như cá ở Biển Lớn. Nước trong những đầm lầy sẽ không thành ngọt nhưng để làm muối.Dọc theo hai bên bờ sông, người ta sẽ trồng đủ loại cây ăn trái, lá sẽ không tàn, trái không dứt; mỗi tháng cây đều sinh trái nhờ nước từ đền thờ chảy ra. Trái sẽ dùng làm thực phẩm và lá làm thuốc.”

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_01

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_02

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_03

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_04

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_05

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_06

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_07

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_08

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_09

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_10

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_11

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_12

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_13

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_14

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_15

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_16

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_17

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_18

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_19

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_20

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_21

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_22

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_23

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_24

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_25

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_26

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_27

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_28

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_29

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_30

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_31

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_32

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_33

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_34

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_35

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_36

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_37

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_38

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_39

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_40

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_41

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_42

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_43

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_44

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_45

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_46

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_47

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_48

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_49

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_50

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_51

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_52

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_53

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_54

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_55

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_56

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_57

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_58

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_59

vietnam_wedding_photographer_engagement_pre_wedding_lita_photographer_son_linh_60

Move Up

Copyrights 2013 © LITA Photography