事实上产后丰胸是有用的,不过产后丰胸是一个循序渐进的过程丰胸产品,急不得也快不了,所以想要进行产后丰胸的妈妈们一定要有耐心丰胸方法,认真对待,一定会获得满意的成果。根据权威机构专家的建议丰胸效果,科学、健康的产后丰胸应该分为三个不同的阶段,每个阶段都有各自的侧重点丰胸产品粉嫩公主
JOHN & JISUN | Mui Ne - Phan Thiet engagement - pre wedding photoshoot

JOHN & JISUN | Mui Ne – Phan Thiet engagement – pre wedding photoshoot

Mui Ne white sand dunes
October 2019.

Cảm tạ Thiên Chúa là Đấng đã ban phước cho buổi chụp này. Ngài mang đến hai bạn người Hàn Quốc là John và Jisun, những người cùng một đức tin trong Chúa Cứu Thế Giêsu, Ngài dẫn tụi mình lên đồi cát trắng Mũi Né, rất nhiều người ở đó đang đợi mặt trời lên nhưng Chúa cho xe jeep chở tụi mình đến đúng một ngọn đồi nhỏ không có người… Khi những tia nắng đầu tiên ló dạng, mình ngạc nhiên vui mừng trước sự ban cho của Ngài, mọi điều mà Cha chuẩn bị cho buổi chụp ảnh là quá đỗi mầu nhiệm. Ngài đã dẫn đường tụi mình đi, mở mắt cho mình thấy, và làm qua tay mình tất cả. Đó chính là tình yêu vô điều kiện nơi Thiên Chúa, Đấng đã ban Chúa Giêsu là Con một Ngài xuống thế gian chết thay cho tội lỗi chúng ta, để ai tin Chúa Giêsu thì được tha mọi tội lỗi và hưởng sự sống đời đời cõi thiên đàng…

‘Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nhận Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc. ‘(sách Phúc Âm Gio-an / Giăng 3:16)

Mình đã cầu nguyện dâng hết thời gian và kết quả buổi chụp hình cho Chúa, dưới đây là những hình ảnh mà mình đi chụp cùng hai bạn ấy trong 3 giờ làm việc, Chúa đã ban cho mình để làm chứng cho Ngài, ngợi khen Chúa, hallelujah! Nguyện mọi sự vinh hiển thuộc về Thiên Chúa là Đấng tạo dựng trời đất, các thần và con người trong đó, cầu xin Ngài ban phước lành và ơn cứu rỗi linh hồn cho bạn, trong danh Chúa Giêsu!

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_01

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_02

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_03

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_04

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_05

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_06

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_07

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_08

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_09

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_10

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_11

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_12

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_13

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_14

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_15

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_16

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_17

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_18

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_19

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_20

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_21

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_22

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_23

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_24

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_25

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_26

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_27

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_28

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_29

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_30

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_31

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_32

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_33

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_34

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_35

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_36

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_37

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_38

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_39

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_40

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_41

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_42

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_43

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_44

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_45

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_46

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_47

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_48

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_49

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_50

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_51

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_52

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_53

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_54

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_55

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_56

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_57

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_58

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_59

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_60

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_61

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_62

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_63

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_64

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_65

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_66

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_67

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_68

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_69

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_70

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_71

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_72

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_73

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_74

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_75

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_76

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_77

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_78

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_79

john_jisun_pre_wedding_mui_ne_vietnam_duc_linh_wedding_photographer_80

Move Up

Copyrights 2013 © LITA Photography